سهم ما

همه هستند و یار من کـنون خواب است همه مستند و دل من پر تب و تاب است گر دنیــا شـــود پر از فــــواره هـــای می سهم من بی شک نان با جــــرعه ای آب است

/ 1 نظر / 17 بازدید