عمق برکه

زندگی همچون برکه ای است وسیع، بی آنکه عمق آن را بدانی!

اگر بر لب آن بنشینی نظاره گری بیش نخواهی بود،

میتوانی دستت را در آن فرو کنی و جرعه از آن را بنوشی

و یا پایت را داخل کنی و بگذاری که گرمی و سردی آب بر تارک وجودت بنشیند

اما اگر عمقش برایت مهم است، بهتر است چشمانت را ببندی و شیرجه ای بزنی

فقط کسانی که شهامت دارند این فکر به سرشان خطور میکند!

و همان ها هم می توانند غرق در زیبایی، آرامش و عطر برکه شوند،

و یا نیلوفرهای آبی را از نزدیک لمس کنند

- عمر ما چیزی جز درک عمق این برکه نیست -

/ 0 نظر / 18 بازدید