کی میتواند بگوید آزادی یعنی چه ؟

گفت:‌آزادی یعنی چه ؟

گفتم:‌ آزادی واژه ای است که مردم پروانه وار به دور آن میگردند

گفت:‌ گمان نکنم

گفتم:‌شاید هم تندیسی است که همه آنرا می ستایند

گفت:‌نه!

گفتم: پس لابد آدمی است بی سر و دست با دو پا...

گفت:‌ اینها که میگویی چه رابطی به آزادی دارد ؟

گفتم:‌ در شهر من آزادی فقط نام یک میدان است

/ 0 نظر / 22 بازدید