آدمیت

میگن کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه

ولی من فکر نکنم روزی بتونم بهت برسم

چون ذره ای تو وجودت آدمیت نیست!

/ 0 نظر / 6 بازدید