جاده های سرنوشت

پس از اهواز نگاهت به زاگرس سرد تنهایی رسیدم

از روی سی و سه پل حادثه ها گذشتم و به جاده های سرنوشت خیره ماندم

در حوالی دماوند بود که آتشفشان قلبم فوران کرد

آنگاه با خود پرسیدم

نکند که قلبت مثل تهران شلوغ باشد ؟!

/ 0 نظر / 18 بازدید