من از اول اشتباهی بودم

جای من اینجا نیست

توی این شهر و هیچ کوچه ای جای من نیست

زیر هر آسمانی و هیچ بامی

کنار هر دیواری و خنکای افق هیچ سایه ای

در تیررس هر نگاهی و در دل هیچ کسی

جای من نیست

من از اول اشتباهی بودم

/ 0 نظر / 41 بازدید