اندر حکایت کلاس درس ما

تو کلاس درس ما یکی داره با موبایل صحبت میکنه و یکی با لب تاپ کار میکنه...

یکی چرت میزنه و یکی هم مثل من داره عکس میگیره

به گمونم استاد داره برای خودش درس میده...

این عکس رو سر کلاس مدار منطقی یک سال پیش گرفتم

 

/ 0 نظر / 20 بازدید