قدردانی

یکی از تنها سازمان هایی که در ایران وظایفش را بخوبی میشناسد و انجام میدهد نهاد محترم فیلترینگ است. الحق و النصاف از هیچ کوششی دریغ نمیکنند. آخر شما نمیدانید فیلتر کردن سایت ها چه درد سری دارد. باید تک تک این سایت ها را پیدا کنند و همه آنان را از دم تیغ بگذرانند. ای کاش سایر نهاد ها این سازمان را سرلوحه برنامه ها و اهداف کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت خود کنند.

هیچ سایتی از زیر دستشان در نرفته است. بقدری با طمانینه و منظم از عهده کارشان برمیایند که از این همه تلاش دولت برای رفاه حال مردم دیگر نمیدانیم با چه زبانی ازشان تشکر کنیم. پس مردم برای چه آنقدر به خیابان ها ریختند و شلوغ بازی در آوردند. برای همین خدمات بود دیگر! آخر شاه که از این کارها نمیکرد. دولت ثابت کرده است که در همه عرصه ها حضور درخشان و مفید دارد. تا آنجا که هم سایت های علمی و فنی را هم مورد نوازش خود قرار میدهد!

یادمان باشد که در هیچ جای دنیا مردمشان از این همه توجه دولت بهره نمیبرند. پس با هم قدردان زحمات این عزیزان باشیم.

/ 1 نظر / 18 بازدید