ای زندگی !

ای زندگی! من تو را در دستان کودکی دیدم که آب حوض را عاشقانه چنگ میزد،

بر سر سفره ی معطری که چای و نان بهم تعارف می شد،

 در خواب آرام شب،

در پس غلتیدن پدر در جای گرم،

من تو را در خنده های شیرین مادر دیدم

ای زندگی ! تو چقدر 

                              مانوس و آرام و ساده ای !

/ 0 نظر / 19 بازدید