نوای گیتار

دوستت دارم

مانند نوای گیتار

گاهی با ریتم تند و گاهی آرام 

با همه زیر و بم هایش

زیبایی ها و لطافت هایش

با همه گِز ها و ناکوکی هایش

حتی با سکوتش... 

/ 0 نظر / 22 بازدید