درسی برای همه ما

در یونان باستان، سقراط به داشتن دانش بالا مشهور بود.

روزی یکی از آشنایان این فیلسوف بزرگ را ملاقات کرد و گفت:

«آیا می دانید درباره دوست شما چه شنیدم؟»

سقراط جواب داد:

«یک دقیقه صبر کن! قبل از اینکه به من چیزی بگویی، می خواهم امتحان کوچکی را بگذرانی. اون  آزمایش فیلتر سه گانه نامیده می شود.»

«فیلتر سه گانه؟»

«درست است. »

سقراط ادامه داد:

« قبل از آنکه شما درباره دوست من صحبت کنید، ممکن است ایده خوبی باشد برای آنکه چیزی که شما می خواهید بمن بگویید را صاف و خالص کند. به این دلیل است که من آنرا آزمایش فیلتر سه گانه می نامم. اولین فیلتر حقیقت است. آیا مطمئن اید چیزی را که می خواهید به من بگویید صحیح است؟»

مرد گفت:

«نه! در واقع من فقط در مورد آن شنیده ام....»

سقراط گفت: 

«بسیار خوب. پس شما واقعا نمی دانید که آن درست است یا نه! . حالا بیا فیلتر دوم را آزمایش کنیم. فیلتر خوبی. آنچه درباره دوست من می خواهید بگویید چیز خوبی است؟»

«نه! بر عکس ...» 

پس سقراط ادامه داد:

«شما می خواهید چیز بدی را درباره او بمن بگوئید. اما این آزمایش در مورد شما قطعی نیست. هرچند هنوز هم ممکن است که امتحان را پشت سر بگذارید. زیرا یک فیلتر دیگر وجود دارد: فیلتر فایده. چیزی که شما می خواهید درباره دوست من بگوئید برای من مفید است؟»

«نه! واقعا نه.»

«بسیار خوب .» 

سقراط نتیجه گیری کرد: 

«اگر چیز که می خواهید بمن بگویید نه حقیقت دارد، نه خوب است و نه حتی مفید است پس چرا میخواهید آنرا بمن بگویید؟»

به این دلیل است که چرا سقراط فیلسوف بزرگی بود و اینچنین ارزش ها را بالا نگه داشت.

/ 0 نظر / 16 بازدید