هوای ابری دل

هوای ابری دلم کمی تا قسمتی برایت گرفته

این شبها باران بر اتاقک تنهاییم می بارد

و هنوز به یاد دارم که آسمان آن روزها

فقط بخاطر ما آبی بود


/ 0 نظر / 5 بازدید