خسته ام از این همه امتحان

خسته ام. باز امتحان دارم.. امتحان و باز امتحان. انگار این امتحان های زندگی ما هرگز تمام نمی شوند. چند بار مرا امتحان میکنید؟! دیگر خسته ام.  دوست دارم برگه جواب را بالا بگیرم و بگویم: تسلیم. باور کن خسته ام

/ 1 نظر / 18 بازدید
عشق ونوس

جایی در قلب من. کودکی، بهانه های کوچک می گیرد برای شادی هایی که فراموش شدند. لبخندهایی که بی هوا پریدند. ... جایی در قلب من. بغضی گره خورده است چقدر باید رفت؟؟ در جاده هایی که حتی پرنده هایش، خسته از پرواز شده اند