من کی ام

دوست دارم از این شهر برم

تا جایی که آخرین آدمک هم کم کم محو بشه

سایه ام یواشکی به دنبالم راه نیوفته

زیر خورشید

بایستم

نفس عمیق

بکشم

باز به دور و برم

نگاه کنم

با وجودم فریاد بکشم که

من کی ام ؟

/ 2 نظر / 17 بازدید
شیما

تو اونی هستی که میخوای باشی.نه اونی که دیگران میخوان. نه اونی که جامعه میخواد . خودتی.خودت. ازخودت بپرس میخوای کی باشی؟ اگه خودشو لوس نکنه جواب درست و حسابی میده.فقط مراقب باش خودشو لوس نکنه.این خیلی مهمه.منم به درد تو دچار بودم. به وب من میای؟ حتما نظر بزار.gandomzaar92.persianblog.com

پرستو پ

ۀره ..خط خطیای خودمه ..مرسی[گل][گل][گل]