عشق فیسبوکی

صحبت ها از طریق فیسبوک رد و بدل میشد. حرفهای زیبایی به هم پیشکش میکردند. از همان هایی که معمولا عاشق و معشوق ها به هم می گویند. از همان هایی که شنیدنش باعث یک مالیخولیایی شبانه میشود. اما چند روزی گذشت و پسرک به او پیامی نداد. از روی عمد نبود. اما ناخواسته هم نبود. وقتی که چند روزی گذشت دختر برای او پیامی گذاشته بود که اینگونه بود:

"فکر نمیکردم همچین کسی باشی که مرا به این زودی ها فراموش کنی!" که پسرک وقتی آنرا خواند خیلی نگران شد.

اما او نمیدانست شاید پسرک چند روزی به دنبال شعری بوده باشد که ارزش فرستادن برایش را داشته باشد.

/ 1 نظر / 18 بازدید
elham

سلام اقا محمد وب قشنگی داری..اگه دوس داشتی به من سر بزن....[لبخند]