دنیای مجازی

گفتم که نگاه کن ببین چگونه خامت کرده ام

این همه قصه و غزل که من پیامت کرده ام

گفتی که خبر دارم از این عشق مجازی ولی

من تو دنیای حقیقی به تو عادت کرده ام

/ 0 نظر / 48 بازدید