اطراف من

عاشق کسی می شوی که او را هر گز ندیده ای

می روی تا آخر خط می رسی

به دنبالش ی

به فکر شی

در خواب، رویا

چرا هر کسی را می بینم او را نمی شناسد ؟

نمی دانم او کجاست

اما می دانم که هست

و او هم شاید به دنبال منست

ای دل

به اطرافت عاشقانه تر نگاه کن

شاید او کنارت باشد

/ 2 نظر / 17 بازدید
نسترن

فراموش كه مي شويم دلمان كه مي گيرد دست به دامان روياها يمان مي شويم خيال مي كنيم كه او هست هنوز