تکنولوژی از منظری دیگر

 حال باید ببینیم که تکنولوژی که اینگونه زندگی ما را به خود وابسته کرده است چه فوایدی و چه مضراتی را در بر داشته است. به عنوان مثال کارکرد تلفن همراه را در نظر میگیریم. از جمله آثار مفید این پدیده در عصرما این است که روند ارتباطات بین افراد را هم گسترده تر و هم تسریع بخشیده است. خب این که چیز خوبی است! بشر از زمانی که تلگراف را اختراع کرد و از آن پس تلگراف بیسیم و تلفن و سپس تلفن بیسیم را که ساخت به آرزوی دیرنه خود یعنی دهکده جهانی تحقق بخشید. اما این فن آوری دلچسب در حقیقت آثار سو و جبران ناپذیر و در عین حال انکار ناپذیری دارد  :

استفاده پیوسته از تلفن همراه از حدود 20 دقیقه به بالا می تواند با افزایش تدریجی حرارت بافتهای مغز، سبب ایجاد تغییرات بیولوژیک در بافت مغز و در نتیجه کاهش شنوایی شود.

دیگر پیامدهای ناگوار استفاده از تلفن همراه را میتوان اینگونه بر شمرد:

ایجاد ناباروری ، سقط جنین و همچنین پیدایش ناهنجاری های مادرزادی در جنین

علاوه بر این امواج تلفن همراه دستگاه ایمنی بدن را تضعیف کرده و با فشار بر قلب ، سبب افزایش فشارخون می شوند. 

همچنین اگر تلوزیون را به عنوان یکی از پر طرفدارترین تکنولوژی ها در نظر بگیریم مشاهده میکنیم که علاوه بر تسریع امر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به همه توده های مردم اعم از غنی و فقیر که این یکی از جنبه های بسیار مثبت کارکرد تلوزیون است دیگر هیچ نکته بارز توجه ای در این فن آوری آقای جان لاجی برد نمی بینیم. مگر تشدید ضعف بینایی و تنبلی چشم، افزایش مصرف گرایی، در اختیار قرار دادن ذهن در اختیار عده ای سرمایه دار و...

اکنون می بینیم که این تکنولوژی به ظاهر شیک و امروزی علاوه بر جنبه های مثبت نکات منفی ویرانگری نیز دارد. چنانچه اگر یکی از آن نکات منفی را بخواهیم مورد بررسی قرار دهیم میتوانیم خرواری از مخاطرات جبران ناپذیر را در سرتاسر زندگی ابنا بشر کشف کنیم. تسخیر ذهن توده مردم یکی از آن ترفندهای تلوزیون برای جهت دادن به ذهن بیننده است. بطوری که هدف مورد نظر با یک برنامه و یا حتی یک خبر 20 ثانیه ای وارد ذهن ما می شود. و این یعنی نیمه پنهان تکنولوژی عصر ما.

/ 0 نظر / 18 بازدید