عادت

با خودم قرار گذاشته بودم که دیگر به هیچ چیز عادت نکنم

اما غافل از اینکه به بی عادتی عادت کردم

/ 0 نظر / 7 بازدید