نیمکت

موسیقی خیال انگیز زندگی

آزادی های یواشکی

بلند میگرید دزدانه میخندد یواشکی آزاد است نشسته میجنگد و ایستاده میمیرد نترسید او انسان است و کمی ایرانی!   پی نوشت: برای صفحه آزادی های یواشکی زنان در ایران https://www.facebook.com/StealthyFreedom
/ 0 نظر / 30 بازدید
مهر 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
8 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
5 پست
بهمن 91
13 پست
شعر
11 پست
نکته_ها
15 پست
دلنوشت
25 پست
خاطره
4 پست
آهنگ
2 پست